Ορθοπεδικά

Πέλματα

Δωρεάν πελματογράφημα στο κατάστημα μας ,σας προσφέρουμε δωρεάν την εξέταση του πελματογραφήματος σε 3D πελματογράφο.
Χρησιμοποιώντας πέλματα που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσάς δεν βελτιώνουμε μόνο υπάρχοντα προβλήματα αλλά προλαμβάνουμε και πιθανές φθορές που μπορούν να προκληθούν από την κακή στάση σώματος και βάδισης.
Ανατομικά πέλματα και πέλματα gel.

Βοηθήματα βάδισης

Για κάθε σας ανάγκη.

Νάρθηκες και επίδεσμοι

'Ανω και κάτω άκρων, σώματος. Άμεσα διαθέσιμοι.